BİLGİSAYARLI MUHASEBE  SORULARI

Ana Sayfa

 

1-) Tek düzen hesap planı kaç kısımda incelenir?

A-) 1        B-) 2        C-) 3        D-) 5

 

2-) Hesap kodları 1 ile başlayan hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Dönen varlık hesapları

B-) Sonuç hesapları

C-) Duran varlık hesapları

D-) Öz kaynaklar

 

3-) İşletmenin günlük işlem hareketlerini izlediği ve ilk kayıt işleminin yapıldığı deftere ne ad verilir?

A-) Yevmiye defteri          B-) Karar defteri

C-) Envanter defteri          D-) Amortisman defteri

 

4-)Bir hesap dönemi içerisinde yapılan her türlü mal ve hizmet satışları hangi hesapta izlenir?

A-) 100 Kasa hesabı

B-) 600 yurtiçi satışlar hesabı

C-) 101 Alınan çekler hesabı

D-) Hiçbiri

 

5-)İşletmenin nakit akışını izlediği deftere ne ad verilir?

A-) Yevmiye defteri

B-) Kasa defteri

C-) Amortisman defteri

D-) Defter-i kebir

 

6-) İşletmenin almış olduğu mal ve hizmetlerin Kdv’ si hangi hesapta izlenir?

A-) 191 İnd. KDV .Hs

B-) 190 Dev. KDV .Hs

C-) 391 Hes. KDV .Hs

D-) 360 Öd. Ver. Fon. Hesabı

 

7-)İşletme satın aldığı bir mal veya hizmet için kendisinin keşide ederek verdiği çeki hangi hesapta izler?

A-) 101 Alınan çekler

B-) 103 Verilen çekler

C-) 102 Bankalar Hesabı

D-) Hiçbiri

 

8-) İşletmenin satın aldığı malları aldığı hesap hangisidir?

A-) 320 Satıcılar

B-) 151 Yarı mamul stok hesabı

C-) 153 Ticari mallar hesabı

D-) 102 Bankalar hesabı

 

9-) Muhasebenin temel kavramları aşağıdaki düşüncelerin hangisinden kaynaklanmaz?

A-) İşletme yönetiminin gözlenmesinden kaynaklanan deneyimlerden

B-) Muhasebe anlayışından

C-) Sosyal sorumluluktan

D-) Rakip İşletmelerin Politikalarından

10-) Eta programlarında farklı bir şirkette çalışmak için hangi seçenek kullanılır?

A-) F2 Şirket seçimi

B-) F3 Şirket/ devir işlemleri

C-) F4 Dos işlemleri

D-) F5 Servis işlemleri

 

11-) Yeni bir şirket açmak için hangi seçenek kullanılır?

A-) F2 Şirket seçimi- Şirket açma

B-) F3 Şirket/ Devir işlemleri- Şirket açma

C-) F4 Dos işlemleri

D-) F5 Servis işlemleri – Şirket açma

 

12-) Yapılan bir ticari işlemin muhasebeye aktarılması hangi tanımlama sayesinde gerçekleşir?

A-) Cari kartı yanılmama

B-) Entegrasyon tanımlama

C-) Banka tanımlama

D-) Muhasebe hesap planı

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi geniş yardım dosyası uzantısıdır?

A-) .HLP                                    B-) .TXT

C-) .HL2                                     D-) .Hl1

 

14-) İşletme ile ticari ilişkide bulunan kişi ve kuruluşların hesaplarının takip edildiği program modülü hangisidir?

A-) Cari                                     B-) Kasa

C-) Stok                                     D-) Dat

 

15-) Açtığınız her şirket için ETA7 klasörü altında aşağıdakilerden hangisi açılmış olur?

A-) Klasör                                  B-) Dosya

C-) Kısayol                                 D-) Belge

 

16-) Açılan bir şirketin adının şirket listesinde görünmesi istenmiyorsa; ne yapılır?

A-)Kodu “*” ile başlar

B-) Kodu “.” İle başlar

C-) Kodu “?” ile başlar

D-) Kodu “@” ile başlar

 

17-) Rapor alırken Shift+ F4 tuşu ile ne yapılır?

A-) Kart seçimi yapılır

B-) Yazıcı seçimi yapılır

C-) Dosya seçimi yapılır

D-) Dizayn seçimi yapılır

 

18-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebede kullanılan fişlerden değildir?

A-) Mahsup fişi    B-) Tediye fişi

C-) Tahsil fişi       D-) Nakit fişi

 

 

 

 

 

19-) Stok , cari vs. eski kartlar üzerinde seri düzeltme yapıp bir sonraki karta geçmeyi sağlayan tuş hangisidir?

A-) Alt + F2                               B-) Shıft + F2

C-) Ctrl + F2                              D-) Shıft + F1

 

20-) Stok cari vs. seri olarak yeni kart açarken, kayıttan sonra yeni kart açılması için hangi tuştan yararlanılır?

A-) Shıft + F2                             B-) Shıft + F1

C-) Alt + F1                                D-) Ctrl + F1

 

21-) ETA7 programında Fatura irsaliye vs. formlar hangi program yardımıyla düzenlenir?

A-) Düzenle . Exe                       B-) Fatura  . Exe

C-) Fatform . Exe                        D-) Ayarla  . Exe

 

22-) Eta programında ana menüye doğrudan çıkış için hangi tuştan faydalanılır?

A-) F10                               B-) Shıft + F10

C-) Alt + F10                      D-) Ctrl + F10

 

23-) Programa girişte ilk girilen şirkete ne ad verilir?

A-) Hazır şirket                   B-) Default şirket

C-) İlk şirket                        D-) Ana şirket

 

24-) Eta programında Şifre değişikliği  nereden tanımlanır?

A-) Menu/Servis işlemleri/Şifre değişikliği

B-) Menu/Servis işlemleri/ Ortak tanımlar

C-) Menu/Parametreler/Şifre değişikliği

D-) Menu/Dos işlemleri/Şifre değiştirme

 

25-) Aradığınız bir şirkete ulaşmak için hangi işlemler yapılır?

A-) F2 şirket seçimi

B-) F3 şirket/devir işlemleri- şirket açma

C-) F4 dos işlemleri – şirket açma

D-) F2 şirket seçimi – F6 şirket listesi

 

26-)Şirketinizde daha önceden olmayan bir program modülünü eklemek için  ne yapılır?

A-) Mevcut şirkete modül eklenmez

B-) Şirket yeniden açılır

C-) Şirket kapatılıp yeniden açılır

D-) Şirket bilgilerinden modül “E” yapılır.

 

27-) Raporlar yazıcı yerine diskte oluşturulacak dosyaya kaydetmek için hangi tür cihaz tanımı yapılmalıdır?

A-) LPT1                             B-) DOSYA

C-) PRN                              D-) COM1

 

28-)Programın herhangi bölümünde çalışırken bölümden çıkmadan , herhangi müşterinin borç alacak bakiyesini görmek için hangi tuş kullanılır?

A-) F8                   B-) Shıft + F8

C-) F9                   D-) Shıft + F9

 

29-) Ekrana gelen mesajlar ve saha adları hangi dosyalardan değiştirilebilir?

A-) .SC?                B-) .TXT

C-) .HL2                D-) .HL1

 

30-)Modüllerde kullanılan saha numaraları hangi dosyalarda listelenir?

A-) .HLP                B-) .TXT

C-) .HL2                D-) .HL1

 

31-) Kullanıcı müşteriye ait program lisans bilgileri hangi dosyada yer alır?

A-) Config .sys      B-) Şirket .eta

C-) Confıg .eta       D-) Setup . eta

 

32-) Basılı beyannamelerin doldurulmasında yararlanılan dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) .MFB                B-) .DFB

C-) .FOR                 D-) .DAT

 

33-) ETA7 programında şirket yedeklemek için hangi dos komutlara ihtiyaç vardır?

A-) Backup - Setver – Restore

B-) Backup – Format – Tree

C-) Format – Tree – Setver

D-) Setver – Yedekle – Format

 

34-)Herhangi bir sahaya yanlış yazılan bilgiyi silmek için hangi tuş kullanılır?

A-) Alt + F2             B-) Shıft + F2

C-) Ctrl + F2            D-) Shıft + F1

 

35-) Şirket klasörü içerisinde verilerin kaydedildiği dosyaların uzantısı nedir?

A-) . SCR                 B-) . TXT

C-) . FOR                 D-) . DAT

 

36-) Aktif kart (stok, cari vs.) hakkında ayrıntılı bilgi almak için hangi tuş kullanılır?

A-) F6                      B-) F7

C-) F8                      D-) F9

 

37-) Kart listesi hangi tuşla alınır?

A-) F6                     B-) F7

C-) F8                     D-) F9

 

38-) Kart listesi alırken “’Kol’” şeklinde bir aramada  hangi kartlar listelenir?

A-) Kodu Kol ile başlayanlar

B-) Adı Kol ile başlayanlar

C-) Adı içinde Kol geçenler

D-) Kodu içinde Kol geçenler

 

39-) Ana hesaplar seviyesinde yapılan entegrasyona ne ad verilir?

A-) Muavin entegrasyon

B-) Bağlı entegrasyon

C-) Kebir entegrasyon

D-) Temel entegrasyon

 

40-) Hızlı menu (makro) tanımlamak işlemi hangi tuşla başlar?

A-) Alt + F6                 B-) Alt + F7

C-) Alt + F8                 D-) Alt + F9

 

41-) Hesap makinesinde hesaplanmış son değeri bir sahaya aktarmak için hangi tuş kullanılır?

A-) Alt + 1                   B-) Alt + 2

C-) Alt + 3                   D-) Alt + 4

 

42-) Çek bordrosu Fatura fiş vs işlemlerde üst sahadaki ifadeyi bulunduğunuz sahaya  yazdırmak için hangi karakter kullanılır?

A-) “*”                         B-) “?”

C-) “+”                         D-) “@”

 

43 Aşağıdakilerden hangisi cari raporlarından değildir?

A-) Ekstre                               B-) Stoklu Ekstre

C-) Mali envanter                   D-) Finans analizi

 

44-) Kasaya nakit girişinde hangi fiş düzenlenir?

A-) Mahsup fişi           B-) Tediye fişi

C-) Tahsil Fişi             D-) Nakit fişi

 

45-)Cari hesap kartında yer alan özel kod-1 sahasının il kodu olarak değiştirme işlemi nereden yapılır?

A-) Servis/ Sabit tanımlar/ Saha başlıkları

B-) Servis/ Sabit tanımlar/ Saha boyları

C-) Servis/ Sabit tanımlar/ Saha dizaynları

D-) Servis/ Özel tanımlar/ Saha adları  

 

46-)Kredi limitinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Müşteriye çek ve senetle verilebilecek mal tutarı

B-) Müşteriye nakit verilecek mal tutarı

C-) Müşteriye faturayla verilecek mal tutarı

D-) Müşteriye açık hesap verilecek mal tutarı

 

47-) Cari hesapta Nakit giriş/ çıkış işlemleri nereden yapılır?

A-) Cari hareketi / eski kayıt

B-) Cari hareketi / yeni kayıt

C-) Cari kartı / yeni kayıt

D-) Cari kartı / eski kayıt

 

48-) Yanlış kaydedilmiş cari kodu nasıl değiştirilir?

A-) Servis / dosya işlemleri/ yeniden kod değiştirme

B-) Servis / dosya işlemleri / kod değiştirme

C-) Servis / dosya işlemleri / saha değiştirme

D-) Servis / Dosya işlemleri / dosya düzeltme

 

49-)Aşağıdakilerden hangisi cari hareketi işlem cinsi değildir?

A-) Nakit                                    B-) Çek

C-) Fatura                                   D-) Sipariş

 

50-) Müşteriden 10.000.000 tl para alınmasında aşağıdaki işlemlerin hangisi doğrudur?

A-) Müşteri hesabına BORÇ kaydedilir

B-) Müşteri Hesabına ALACAK kaydedilir

C-) Müşteri hesabına MAHSUP kaydedilir

D-) Müşteri hesabına tahsil kaydedilir

 

51-) Hareket fişi kullanılarak yapılan işlem için hangisi doğrudur?

A-) Muhasebeye kaydedilir

B-) Muhasebeye Kaydedilmez

C-) Cari hesaba kaydedilmez

D-) Fiş kaydedilmez

 

52-)Müşterinin bütün borç alacak  hareketlerini fatura ayrıntıları ile gösteren rapor hangisidir?

A-) Ekstre

B-) Cari kart listesi

C-) Cari hareket listesi

D-) Stoklu Ekstre

 

53-) Vadesinde ödenmemiş çek, senet, fatura ve dekontların tespitinde kullanılan cari hesap raporu hangisidir?

A-) Ödeme raporu                 B-) Reeskont Raporu

C-) Yaşlandırma raporu        D-) Finans analizi

 

54-) Cari hareketlerini ve varsa çek/senet dosyalarını da tarayarak belirtilen iki tarih arasındaki her gün için borç ve alacakların analizini yapan rapor hangisidir?

A-) Ödeme raporu                 B-) Yaşlandırma raporu

C-) Reeskont analizi              D-) Finans analizi

 

55-) Muhasebe fişi düzenlenirken Borç-Alacak arasındaki farkı fişteki son satırın TUTAR sahasında yazdırmak için hangi tuş kullanılır?

A-) *K           B-) Ctrl+K

C-) *L           D-) Ctrl+L

 

56-)Hareket fişi, muhasebe fişi fatura kalemleri gibi bölümlerde bir önceki sahaya ulaşmak için hangi tuş kullanılır?

A-) Ctrl Sağ Ok                       B-) Shıft Sağ Ok

C-) Ctrl Sol Ok                       D-) Shıft Sol Ok

 

57-) Çalışan bir şirkette yeni cari kartı dosyası açılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A-) İkinci bir cari kartı  dosyası açılmış olur

B-) Mevcut cari kartları tamamen silinir

C-) Sadece cari kartlarındaki sayısal bilgiler sıfırlanır

D-) Yeni cari kartı dosyası dosyası açılmaz.

 

58-)Bütün cari hesapların son borç/alacak listesini almak için hangi rapor kullanılır?

A-) Bakiye listesi             B-) Hareket listesi

C-) Kod unvan listesi       D-) Ekstre

 

 

 

59-) Bazı raporlarda yer alan saha boyları seçeneği kullanıcıya ne sağlar?

A-) Raporları isteğe göre ayarlama imkanı

B-) Kartlardaki sahaları genişletme imkanı

C-) Kartlardaki sahaları daraltma imkanı

D-) Ekrandaki görünümleri düzenleme imkanı

 

60-) Daha önce özel kod 1 sahalarına girilmiş olan KONYA ifadeleri 42 olarak değiştirilmek isteniyor. Bu işlem için en uygun yol Hangisidir?

A-) Servis /dosya işlemleri /yeniden kod girişi

B-) Servis /dosya işlemleri /kod değiştirme

C-) Servis /dosya işlemleri /saha değiştirme

D-)Servis /dosya işlemleri /dosya düzeltme

 

61-) Cari hesap kartı açarken iskonto oranları otomatik olarak gelir bu oran nereden değiştirilebilir?

A-) Servis /sabit tanımlar/saha değiştirme

B-) Servis /sabit tanımlar/saha boyları

C-)Servis /sabit tanımlar/parametreler

D-) Stok kartı / yeni kayıt

 

62-) Stok hareketi bölümü hareketleri bölümünden yapılan işlemler için hangisi doğrudur?

A-) Stok hareketi muhasebeye aktarılır

B-) Stok hareketleri muhasebeye aktarılmaz

C-) Stok hareket toplamları muhasebeye aktarılır

D-) Stok hareket toplamları faturaya aktarılır

 

63-) -)  Programa girdiğinizde(FATURA KALEMLERİNDEN BAZILARI BULUNAMAMIŞTIR) mesajı ile karşılaştınız, bu sorunu gidermek için ilk olarak  ne yaparsınız?

A-)  Faturalar yeniden indekslenir

B-)  Stok hareketleri yeniden indekslenir

C-)  Cari hareketleri  yeniden indekslenir

D-)  Yeni fatura dosyası açılır.

 

64-) Bütün malların fiyatlarına % 5 oranında zam yapılmak isteniyor bu işlem nasıl yapılır?

A-) Servis / fiyat değişikliği

B-) Servis / yeniden fiyatlandırma

C-) Servis / parametreler

D-) Stok kartı / yeniden adlandırma

 

65-) Mal bazında ne kadar kar edildiğini görmek için hangi rapor kullanılır?

A-)  Fatura bazında karlılık raporu

B-)   Stok dönme raporu

C-)  Kar- zarar analizi

D-)  Ekstre

 

66-) Bazı rapor sonuçlarını excel e aktarmak için hangi tuş kullanılır?

A-)  F3                         B-)  F4

C-)  F5                         D-)  F7

 

67-)Aşağıdakilerden hangisi stok değerlendirme (ortalama fiyat hesap yöntemi ) yöntemlerinden biri değildir?

A-)  Fifo                      B-)  Lifo

C-)  Dıfo                      D-)  Yao

 

68-) Yoğun giriş ve çıkış işlemlerinin olduğu , stok hareket dosyalarının sistemde fazlaca yer kapladığı durumlarda eski tarihlere ait hareket kayıtlarında silinmesi nasıl yapılır?

A-)  Kart devri yapılır

B-)  Hareket devri yapılır

C-)  Yeni hareket dosyası açılır

D-)  Yeni kart dosyası açılır

 

69-) İşletme stok kartları bilgisayara tanıtıldıktan sonra sayım yapılmış ve sayım değerleri  stok kartlarına  işlenmek isteniyor?  Bu işlem için neler yapılmalıdır?

A-)  Servis/ devir işlemleri/ hareket devri

B-)  Servis/ devir işlemleri/ dönem devri

C-)  Servis/ devir işlemler/ açılış devri

D-)  Servis/ devir işlemleri/ yıllık devir

 

70-) Bir elektronik malzeme satıcısında birbirine eşdeğer olan malzemeleri nasıl ilişkilendirilebilir?

A-)  Stok kartında  özel kod sahalarından

B-)   Stok kartında açıklama sahasından

C-)   Stok kartında muadil kartı sahasından

D-)   Stok kartında 2. Birim sahasından

 

71-) Fatura ekranına otomatik gelen KDV oranı nereden değiştirilebilir?

A-)  Servis / sabit tanımlar /  parametreler

B-)  Servis / sabit tanımlar/  kdv oranları

C-)  Servis / sabit tanımlar/ saha boyları

D-)  Servis/ sabit tanımlar / saha başlıkları

 

72-) Müşterimize göndereceğimiz bir mutabakat mektubunu nereden düzenlersiniz?

A-)  Raporlar\Hareket Raporları\mutabakat mektubu

B-)  Raporlar\hesap listesi\mutabakat mektubu

C-)  Raporlar\yazışma\mutabakat mektubu

D-)  Raporlar\B/A Raporları\mutabakat mektubu

 

73-)  Muhasebede düzenlenen açılış fişi hangi muhasebe fişinde  düzenlenebilir?

A-)  Muhasebede  mahsup fişi düzenlenir

B-)  Muhasebede  tahsil fişi düzenlenir

C-)  Muhasebede  tediye fişi düzenlenir

D-)  Muhasebede  ambar fişi düzenlenir

 

 

74-) Belirli bir tarihe kadar fatura devri yapıldığında ne olur?

A-)  Verilen tarihten önceki faturalar silinir

B-)  Fatura toplamları devredilir

C-)  Fatura  bakiyeleri devredilir

D-)  Verilen tarihten sonraki faturalar silinir

75-)  İşletmeye satıcıdan gelen malın  faturası hangi tip fatura ile işlenir?

A-)  Gelir faturası

B-)  Gider faturası

C-)  Alım faturası

D-)  Yurtiçi satış faturası

 

76-)  Gider faturasında  gider yerleri listesine ulaşmak için hangi tuş kullanılır?

A-)  Ctrl +  F3                          B-)  Ctrl  + F4

C-)  Ctrl  + F5                          D-)  Ctrl  + F6

 

77-) Aşağıdakilerden hangisi stok hareket raporlarından değildir?

A-)  Stok dönme raporu           B-)  Ekstre

C-)  Fiziki envanter                  D-)  Yıllık rapor

 

78-) Müşteriye mal satışlarında kullanılan  fatura tipi hangisidir?

A-)  Gelir faturası                     B-)  Gider faturası

C-)  Alım faturası                     D-)  Yurtiçi satış firması

 

79-)  Stoklara giriş ve çıkışların muhasebeye aktarılabilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-)  Giriş çıkışlar, hareket fişi, ile yapılmalıdır

B-)  Giriş ve çıkışlar  , fatura ile yapılmalıdır

C-)  Giriş ve çıkışlar  irsaliye ile yapılmalıdır

D-)  Girişler ve çıkışlar  sipariş ile yapılır

 

80-)  Gelir ve gider faturalarının muhasebeye aktarılması için hangi tanımlamaların yapılmış olması gerekir?

A-)   Entegrasyon / genel irtibatlar

B-)   Entegrasyon / banka tanımları

C-)   Muhasebe  / servis/  banka tanımları

D-)  Menu / servis işlemleri/ ortak parametreler

 

81-)  Fatura satırlarında araya satır eklemek için hangi tuş kullanılır?

A-)  Ctrl + A                          B-)  Ctrl + D

C-)  Ctrl + I                            D-)  Ctrl + K

 

82-) Normal bir fatura (kapalı olamayan)  muhasebeye aktarıldığında hangi fiş düzenlenir?

A-)  Mahsup fişi         B-)  Tediye fişi

C-)  Tahsil fişi            D-)   Anılar fişi

 

83-) Fatura düzenlenirken çok sayıda  CAM türü arasından istenen  bir cam F6 kart listesinde hangi seçenek kullanılırsa kartlar görüntülenmez?

A-)  Cam*                              B-)  Cam?

C-)  *Cam                              D-)  *Cam*

 

84-)  Seri olarak yeni fatura düzenlemek  (Faturayı kaydettikten sonra yeni bir faturaya geçmek ) için  ekrandaki fatura hangi tuşla kayıt edilir?

A-)  F2                         B-)  Shıft + F2

C-)  Ctrl +  F2              D-)  Alt + F2

 

85-)  Fatura tarihi ile vadesi arasında 10 gün vardır, faturanın vade sahasına ne   yazılır?

A-)  #10                                  B-)  ?10

C-)  10                                    D-)  *10

 

86-)  Fatura stoklarında  bir satırı silmek için hangi tuş kullanılır?

A-)   Ctrl  + A                         B-)   Ctrl  + D

C-)   Ctrl  +  I                          D-)   Ctrl  +  K

 

87-)  İki tarih arasında yapılan satışların stok kodlarına göre analizini yapan rapor hangisidir?

A-)  Mal satış raporu         B-)  Fatura Listesi

C-)  Müşteri satış raporu   D-)  Fatura Kalemleri Listesi

 

88-)  Belirli iskonto oranlarına göre faturaları toplamını veren rapor hangisidir?

A-)  Detay iskonto raporu        B-)  İskonto icmali

C-)  Müşteri satış Raporu         D-)  İskonto raporu

 

89-)  Fatura düzenlerken son satış fiyatı esas alınması istenmektedir. Bu durumda fiyat sütununa aşağıdakilerden hangisi yazılır?

A-)  *Sa                                      B-)  ?Sa

C-)  *Ss                                       D-)  ^^sa

 

90-)  Muhasebe modülünde yevmiye kayıtın yapılmasında KDV DAHIL seçeneğini hangi kısayol tuşunu kullanarak ekrana alırız?

A-)  CTRL + D

B-)  CTRL + K

C-)   CTRL + I

D-)   CTRL + L

 

91-)  Muhasebe modülünde yevmiye kayıtın  yapılmasında  KDV HARİÇ seçeneğini hangi kısa yol tuşunu kullanarak ekrana alırız?

A-)  CTRL + D

B-)  CTRL + K

C-)   CTRL + I

D-)   CTRL + L

 

92-)  İşletmelerin SSK primler bildirgelerini verme ve ödeme dönemleri nasıldır?

A)   Her ayın 25 ine kadar       

B)   Takip eden ayın son iş günü
C)   Takip eden ayın 20 si     

D)      Hiçbiri

 

 

93) Tek düzen hesap planında 7/B seçeneğine göre elektrik giderleri hangi hesapta izlenir?                     

   A-) 770                                          B-) 792

   C-) 794                                          D-) 793

 

94-) Varlık hesapları kaç kısma ayrılır?
 A) 1                                                 B) 2                                   

 C) 3                                                D) 4

 

95-) İşletmenin     bir      hesap  dönemi  veya  1 yıl içerisinde      ödemeyi   planladığı    borçlar        hangi hesapta        izlenir?                                                                                                                                           
 A) Gider hesapları                    

 B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı
 C) Dönen varlıklar hesabı         

 D) Gelir hesapları

 

96-) İşletmenin bir hesap döneminden daha uzun bir zamanda ödemeyi  planlayarak sağladığı kaynaklar hangi hesap grubunda izlenir?
 
A) Kısa vadeli yabancı kaynaklar   

 B) Uzun vadeli yabancı kaynaklar
 C) Öz kaynaklar                               

 D) Dönen varlıklar

 

97-) Hesap kodları 1 ile başlayan hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönen varlık hesapları            

B) Duran varlık hesapları
C) Öz kaynaklar                                  

D) Sonuç hesapları

 

98-) Hesap kodları 2 ile başlayan hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönen varlık hesapları            

B) Duran varlık hesapları
C) Öz kaynaklar                              

D) Sonuç hesapları

 

99-) İşletmenin günlük işlem hareketlerini izlediği ve ilk kayıt işleminin yapıldığı deftere ne ad verilir?
 A) Yevmiye defteri                              

 B) Karar defteri   

 C) Envanter defteri                                          

 D) Amortisman defteri

 

100-) İşletmenin nakit akışını izlediği deftere ne ad verilir?
 A) Yevmiye defteri                    B) Kasa  defteri
 C) Defter-i kebir                       D) Amortisman defteri

 

101-) Hesap kodu 5 ile başlayan hesap grubu hangisidir?
A) Dönen varlıklar              B) Duran varlıklar
C) Gelir hesapları D) Öz kaynaklar

 

102-) Bir hesap dönemi içerisinde yapılan her türlü mal ve hizmet satışlarının iadeleri hangi hesapta izlenir?
A) 611 Mal Satış İadeleri                       

B) 153 Ticari Mallar Hesabı

C) 600 yurt içi satışlar hesabı         

D) 610 Mal satış iadeleri

 

 

 

 

 

 

103-) İşletmenin satmış olduğu mal ve hizmetlere karşılık aldığı nakit tutarlar  hangi hesapta izlenir?
A) 100 Kasa Hesabı                            

B) 101 alınan çekler hesabı.
C) 600 yurt içi satışlar hesabı              

D) Hiçbiri

 

104-) İşletmenin satmış olduğu mal ve hizmetlere karşılık aldığı Senetler hangi hesapta izlenir?
A) 100 Kasa Hesabı              

B) 101 alınan çekler hesabı.
C) 121 Alacak senetler hesabı          

D) 321 borç senetleri hesabı

 

105-) İşletmenin satmış olduğu mal ve hizmetlere karşılık aldığı Çekler hangi hesapta izlenir?
A) 100 Kasa Hesabı             

B) 101 alınan çekler hesabı.
C) 600 yurt içi satışlar hesabı              

D) Hiçbiri

 

106-) İşletmenin satmış olduğu mal ve hizmetlere karşılık açık hesap alacak tutarları hangi hesapta izlenir?

A)     100 Kasa Hesabı           

B)      101 alınan çekler hesabı.                  

C)      120 Alıcılar hesabı    

D)       Hiçbiri

 

107-) İşletmenin satmış olduğu mal ve hizmetler için kullandığı KDV hesabı hangisidir?

A-) 191 İndirimli KDV Hesabı

B-)  391 Hes. KDV. Hesabı.
C-) 190 Dev.KDV.Hs.            

D-) 360 Öd. Ver. Fon. Hs.

 

 

108-) İşletmenin alışlarından doğan kdv fazla, satışlarından doğan kdv az ise aradaki fark hangi hesapta izlenir?

A-) 191 İndirimli KDV Hesabı

B-)  391 Hes. KDV. Hesabı.
C-) 190 Dev.KDV.Hs.            

D-) 360 Öd. Ver. Fon. Hs.

 

108-) İşletmenin satın aldığı malları izlediği hesap hangisidir?

A) 320 Satıcılar hesabı.                                                          B) 153 Ticari mallar hesabı

C) 151 yarı mamul stok hesabı.

D) 102 Bankalar hesabı.

 

109-) İşletme  satın aldığı mal ve hizmet için her hangi bir ödeme yapmazsa hangi  hesapta izlenir?                                                          A) 320 Satıcılar hesabı.     

B) 153 Ticari mallar hesabı.
C) 120 Alıcılar Hesabı        

D-)102 Bankalar hesabı.

 

110-) Yurt içi ve yurt dışı her türlü banka ve finans kurumlarına yatırılan paraların izlendiği hesap hangisidir?

A-) 101 Alınan Çekler hesabı             

B-) 100 kasa hesabı
C) 102 Bankalar hesabı                                                       D) 770 gen. Yön.gid. hesabı.

 

111-) İşletmenin alışlarından doğan kdv az, satışlarından doğan kdv fazla ise aradaki fark hangi hesapta izlenir?

A-) 191 İndirimli KDV Hesabı

B-)  361 Öd.Sos.Güv.Kes.Hs

C-) 190 Dev.KDV.Hs.            

D-) 360 Öd. Ver. Fon. Hs.

 

112-) İşletmenin  aylık KDV hesaplarında aşağıdaki şekilde bir durum söz konusudur. Buna göre KDV durumu nasıl olacaktır?
 

191 İND. KDV. HES.                         15,000,000.-
391 HES. KDV. HES.                         25,000,000.-

 

A) 10,000,000 ödenecek KDV vardır. 

B) 15,000,000 ödenecek KDV vardır
C) 10,000,000 devreden KDV vardır.  

D)15,000,000 devreden KDV vardır.

 

113-) İşletmenin  aylık KDV hesaplarında aşağıdaki şekilde bir durum söz konusudur. Buna göre KDV durumu nasıl olacaktır?

 

 191 İND. KDV. HES.                        8,000,000.-
 391 HES. KDV. HES.                        3,000,000.-

 

A) 11,000,000 ödenecek KDV vardır.          

B) 5,000,000 ödenecek KDV vardır

C) 3,000,000 devreden KDV vardır.

D)5,000,000 devreden KDV vardır.

 

114-) Bankaya 5.000.000.- TL para yatırılma işleminde hangi hesap nasıl çalışacaktır?

A) 100 KASA HS.                       BORÇ

     102 BANKALAR HS             ALACAKLI

 
B) 100 KASA HS.                       ALACAK
     102 BANKALAR HES.          BORÇ


C) 320 SATICILAR                     BORÇ

    102 BANKALAR                     ALACAKLI

   
D) 102 BANKALAR HES.         BORÇLU
     320 SATICILAR HS              ALACAK

 

115-) Muhasebe modülünde5,000,000 TL tahsilat işleminde 100 KASA HS. için nasıl kayıt yapılır?

A) BORÇ kaydır yapılır                                                   B) Alacak Kaydı yapılır
C) Hem BORÇ hemde ALACAK kaydı yapılır.   

D) Hiçbiri

116-) 5,000,000. TL tutarındaki mal satışı karşılığında bir çek alınmıştır. Alınan bu çek hangi hesaba nasıl kaydedilir?

 A) 103 BORÇ HANESİNE      

B) 101 ALACAK HANESİNE

C) 101 BORÇ HANESİNE  

D) 103 ALACAK HANESİNE

 

117-) Nakit ödemeler için hangi fiş kullanılır?
A) Tahsil fişi               B) Tediye fişi

C) Mahsup fişi            D) Gider fişi

 

118-) Açık hesaba karşılık yapılan 10,000,000.- TL tutarındaki tahsilat hangi  hesaba BORÇ yazılır?
A) 100 KASA HESABI     

B) 101 ALINAN ÇEKLER HESABI
C) 102 BANKALAR HES.  

D) 120 ALICILAR HESABI

 

119-) Vadesi gelen bir borç senedi ödendiğinde 321 BORÇ SENETLERİ HES.nasıl kayıt yapılır?
A) BORÇ kaydır yapılır                                                  B) Alacak Kaydı yapılır
C) Hem BORÇ hemde ALACAK kaydı yapılır.   

D)Hiçbiri

 

120-) Vadesi gelen bir çek ödendiğinde 103 Ver. Çek. Öd. Em. Hs.  nasıl kayıt yapılır?
A) BORÇ kaydır yapılır     

B) Alacak Kaydı yapılır
C) Hem BORÇ hemde ALACAK kaydı yapılır.

D) Hiçbiri

 

121-) Vadesi gelen bir Alacak  senedi tahsil edildiğinde 121 ALACAK SENETLERİ HES. nasıl kayıt yapılır?
A) BORÇ kaydır yapılır                                                    B)Alacak Kaydı yapılır
C) Hem BORÇ hemde ALACAK kaydı yapılır.   

D) Hiçbiri

 

122-) Vadesi gelen bir VERGİ borcu ödendiğinde 360 ÖD. VERGİ. FON. HES.nasıl kayıt yapılır?
A) BORÇ kaydır yapılır                                                    B) Alacak Kaydı yapılır
C) Hem BORÇ hemde ALACAK kaydı yapılır.          

D) Hiçbiri

123-)-) Onaylı yevmiye alındıktan  sonra hangi işlem yapılamaz?

A-)Geçmiş tarihe fiş düzenlenir.

B-)  Geçmiş tarihe yönelik rapor alınır.

C-)  Sonraki tarihlerde fiş düzenlenir.

D-)  Geçmiş tarihe yönelik mizan alınır.

 

124-) İşletmelerin 4 aylık SSK primler bildirgelerini verme dönemleri nasıldır?
A) Her ayın 25 ine kadar   

B) Takip eden ayın son iş günü
C) Takip eden ayın 20 si    

D) Hiçbiri

125-) İşletmelerin KDV Beyannamelerini verme ve ödeme dönemleri nasıldır?
A) Her ayın 25 ine kadar   

B) Takip eden ayın son iş günü
C) Takip eden ayın 25 i

D) Hiçbiri

 

126-) İşletmelerin MUHTASAR beyannamelerini verme ve ödeme dönemleri  nasıldır?
A) Her ayın 25 ine kadar 

B) Takip eden ayın son iş günü
C) Takip eden ayın 20 si

D) Hiçbiri

 

127-) Fatura düzenleyemeyen bir işletmeye yapılan ödeme ne ile belgelendirilir?
A) Gider pusulası          B) Per.sat. fişi
C) Belgelenmez             D) Hiçbiri

 

128-) İşletme X firması 50.000.000.- tl tutarında (%18 KDV hariç) mal satın almış  bedelini nakden ödemiştir. Yevmiye kadı nasıl olmalıdır?
A-)   100 KASA HESABI         59.000.000.- B

         153 TİC.MAL.HS            50.000.000    A

          191 İND.KDV HS             9.000.000   A

 

B-)  100 KASA HS                   59.000.000   A

        600 YURTİÇİ SAT          50.000.000.  B

        391 HES.KDV HS              9.000.000   B

 

C-)    100 KASA HESABI         59.000.000.- A

         153 TİC.MAL.HS             50.000.000    B

          191 İND.KDV HS              9.000.000    B

 

D-) 100 KASA HS                  59.000.000  B

        600 YURTİÇİ SAT         50.000.000. A

        391 HES.KDV HS             9.000.000  A

 

129-) Hangisi satıcılar hes. kodudur?
A) 320                              B) 101                                

C) 120                              D) 321

 

130-) Hangisi Alıcılar hes. kodudur?
A) 320                            B) 120                           

C) 121                            D) 321

 

131-) Hangisi Alınan çekler hes. kodudur?
A) 320                            B) 101           

C) 121                            D) 321

 

132-) Yurt içi satışlar hesabının kodu hangisidir?
A) 120                            B) 121                           

C) 600                            D) 770

 

133-) Genel  yönetim giderleri hesabının konu hangisidir?
A) 700                           B) 770                            

C) 621                           D) 102

 

 

134-) Hesaplanan KDV hesabının kodu hangisidir?
A) 391                            B) 500

C) 421                            D) 320

 

135-) İndirilecek KDV hesabının kodu hangisidir?
A) 153                             B) 120

C) 191                             D) 181

 

136-) İşçi ücretlerinde uygulanan gelir vergisi oranı yüzde kaçtır?
A) 15                                B) 20           

C) 22                                D) 23

 

137-) İşçi ücretlerinde uygulanan SSK prim oranı yüzde kaçtır?
A) 15                                B) 14           

C) 10                                D) 2

 

138-) Bir hesabın BORÇ tarafının ALACAK tarafından fazla olması neyle ifade  edilir?
A) BORÇ bakiyesi verme                    

B) ALACAK kalanı verme
C) Bakiyesiz hesap             

D) Hiçbiri

 

139-)İşletmenin satıcılara olan borcuna karşılık yaptığı 50.000.000.- TL  tutarındaki ödemesi nasıl kaydedilir?

A-) 120 ALICILAR HS     50.000.000. B

       100 KASA HS             50.000.000  A

 

B-) 320 SATICILAR HS     50.000.000. B

      120 ALICILAR HS        50.000.000. A

 

C-) 120 ALICILAR HS     50.000.000. B

       100 KASA HS             50.000.000  A

 

D-) 320 SATICILAR HS     50.000.000. B

      100 KASA HS                50.000.000. A

 

140-) Çiftçilerin  satmış olduğu mal ve hizmet  karşılığında düzenlenen makbuza de denir? A) a-A-A-) Gider pusulası

B)   Müstahsil makbuzu

C)   Serbest Mes. Makbuzu

D)   Hiçbiri

 

141-) Muhasebe ye kaydedilen fişlerin hemen mizan değerlerine eklenmesi için Servis/Parametreler bölümünde hangi mizan modu seçilmelidir?

A-) Aylık mizan

B-) Anlık mizan

C-) Aktarmalı mizan

D-) Yıllık mizan

142-)Bankalar hesabının kodu ve çalışma özelliği nedir?
A) 102 , alacak bakiyesi veriri                   

B) 100, borç bakiyesi verir
C)-102, BORÇ bakiyesi verir

D) 103, borç bakiyesi verir.

 

143-) Kasa hesabının kodu ve çalışma özelliği nedir?
A) 102 , alacak bakiyesi veriri               

B) 100, borç bakiyesi veriri
C) 102, BORÇ bakiyesi verir  

D) 103, borç bakiyesi verir.

 

144-) Muhasebede bir dönemin ilk fişi hangisidir?

A-) Mahsup fişi    B-) Tahsil fişi

C-) Açılış fişi    D-) Kapanış fişi

 

145-) Bir şirkette açılmış olan hesap planını başka bir şirkete kopyalanması işlemi hangi bölümde yapılır?

A-) Servis/mizan nakli

B-) Hesap planı/hesap aktarma

C-) Servis/hesap nakli

D-) Servis/sabit tanımlar/parametreler

 

 

146-) PTT giderleri hangi hesapta takip edilebilir?
A) 100 Kasa Hesabı 

B) 101 Alınan çekler hesabı
C) 770 Genel yön. Gid.Hes.               

D) 102 Bankalar Hesabı

 

147-) 7/B seçeneğine göre Personel ücretleri hangi hesapta takip edilir?
A) 791 İşçi ücretleri hesabı

B) 770 Genel yön. giderleri Hes.
C) 740 Hiz. Ür. Mal. Hes.     

D) 500 Sermaye hesabı

 

148-) Aşağıdakilerden hangisinde KDV ödenir?
191 İND. KDV. HES.           391 HES.KDV. HES.
A) 5.000.000.-                             8.000.000.-

B) 8.000.000.-                             2.000.000.-
C) 9.000.000.-                             7.000.000.-

D)10.000.000.-                          10.000.000.-

 

149-) Aşağıdakilerden hangisi  alınan DEMİRBAŞLAR hesaba nasıl kayıt yapılır?

A)     Alacak hanesine yazılır

B)      Borç hanesine yazılır

C)      Hem Borç hem Alacak hanesine yazılır

D)      Hiçbiri

 

150-) Alınan bir çek tahsil edildiğinde ALINAN ÇEKLER  hesabına nasıl kayıt yapılır?
A) BORÇ kaydedilir.          

B) ALACAK kaydedilir.
C) Hem borç hemde alacak kaydedilir.                             D) Hiçbiri

                                       

151-) Aşağıdaki hesaplardan hangisi ana hesaptır?
A) 100 Kasa Hesabı           

B) 102 01 Ak bank
C) 320 01 Arçelik A.Ş.              

D) 120 01 Bilişim  A.Ş.

 

152-) Satış faturalarında fatura numaralarının otomatik verilmesi için hangi tanımlama yapılmalıdır?

A-) servis/sabit tanımlar/saha boyları

B-) servis/sabit tanımlar/kdv oranları

C-) servis/sabit tanımlar/parametreler

D-) servis/sabit tanımlar/saha başlıkları

 

153-) Aşağıdakilerden hangisi müşteri çeki pozisyonlarından değildir?

A-) Portföy       B-) Tanzim

C-) Ciro          D-) Miade

 

154-) Aynı müşteriden gelen birden fazla çeki işlemek için ne yapılır?

A-) Müşteri çek kartı/yeni kart

B-) Müşteri çek hareketi/yeni bordro

C-) Müşteri çek kartı/hareket fişi

D-) Müşteri çek hareketi/diğer işlemler

 

155-)Çek alım bordrosunda alınan çeklerin ortalama vadesini ve vade farkını hesaplamak için ne yapılır?

A-) F6             B-) F7

C-) F8             D-) F9

 

156-) İşletmenin kendi düzenlediği çek hangi adı alır?

A-) Firma çeki       B-) Müşteri çeki

C-) Banka çeki       D-) Satıcı çeki

 

157-)Müşteriden gelen çeklerin satıcıya gönderilmesinde çekler hangi pozisyonu alır?

A-) Portföy       B-) Tanzim

C-) Ciro            D-) Miade

 

158-) Bankaya çek gönderilmesi için ne yapılır?

A-) Satıcı kodunun yazılacağı sahasına banka kodu yazılır.

B-) Satıcı kodu boş bırakılır, banka kodu yazılır.

C-) Banka kodu boş bırakılır, satıcı kodu yazılır.

D-) Banka kodunun yazılacağı sahaya, satıcı kodu yazılır.

 

159-) Firma çekleri düzenlemek ve bankaya çek gönderebilmek için gerekli tanımlama nerede yapılmalıdır?

A-) Menü/şirket-devir işlemleri/entegrasyon

B-) Cari/servis/sabit tanımlar/parametreler

C-) S-Çek/servis/sabit tanımlar/parametreler

D-) Menü/servis işlemleri/ortak parametreler

 

160-) Satıcıya gönderilmiş bir çekin geri iade edilmesi durumunda, bu çek için hangi işlem yapılmalıdır.?

A-) M.çek hareketi/çek girişi

B-) M.çek hareketi/çek çıkışı

C-) M.çek hareketi/diğer işlemler

D-) M.çek kartı/eski kart

 

161-) Müşteri çekinin işletmenin elinde bulunduğu pozisyon hangisidir?

A-) portföy       B-) ciro

C-) tanzim        D-) miade

 

162-) Satıcıya çek çıkışı yapılacağında elde bulunan çeklerin içerisinden seçim yapma işlemi nasıl yapılır?

A-) F7 çek seç

B-) F8 çek seç

C-) F9 çek seç

D-) Shift-F8 çek seç

 

163-) İşletme tarafından düzenlenen senetler hangi pozisyonu alır?

A-) portföy         B-) ciro

C-) tanzim          D-) miade

164-) Yanlış girildiği sonradan fark edilen bir müşteri çekinin düzeltme işlemi nasıl yapılır?

A-) İlgili çek kartı düzeltilip, kaydedilir.

B-) İlgili bordro düzeltilip, kaydedilir.

C-) ilgili cari kartı düzeltilip, kaydedilir.

D-) İlgili muhasebe fişi düzeltilip, kaydedilir.

 

165-) Müşteri çeklerinin belirli bir gündeki reel (vade farkı düşüldükten sonraki) değeri hangi rapora alınır?

A-) Reeskont raporu

B-) Ödeme raporu

C-) Yaşlandırma raporu

D-) Finans analizi

166-) Çek/senet raporlarında ödeme raporları ve yaşlandırma raporları için hangi ifade doğrudur?

A-) Ödeme geçmişe-yaşlandırma geleceğe yöneliktir.

B-) Ödeme geleceğe-yaşlandırma geçmişe yöneliktir.

C-) Ödeme bugüne-yaşlandırma geçmişe yöneliktir.

D-) Yaşlandırma bugüne-ödeme geleceğe yöneliktir.

 

167-) Muhasebe programına ilk girişte kullanıcıdan hangi veriler istenir.?

A-) Çalışılacak gün.ay.yıl

B-) Kullanıcı adı ve parolası

C-) Çalışılacak ay ve yıl

D-) Çalışılacak yıl

 

168-) Eski stok kartlarında, kartlar üzerinde gezinti yaparken , bir sonraki karta geçmek için hangi tuştan yararlanılır?

A-) Ctrl + Pagedown

B-) Shıft + Pagedown

C-) Alt + Pagedown

D-) Pagedown

 

 

169-) Aşağıdakilerden hangisi bir varlık unsuru değildir?

A-) Para             B-) Mal

C-) Bina             D-) Borç

 

170-) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin temel işlevleri arasında yer almaz?

A-) Üretim         B-) Muhasebe

C-) Pazarlama      D-) Personel

 

171-) Mali tabloların hazırlanmasında, aşağıdaki muhasebe işlevlerinin hangisi yer almaz?

A-)Kaydetme       B-)Özetleme

C-)Sınıflandırma  D-) Yorumlama

 

172-) Aşağıdakilerin hangisi varlıkların sağladığı kaynaklardan biri değildir?

A-)Kasa       B-)Banka Kredileri 

C-)Sermaye    D-) Ticari Borçlar

 

173-)  Varlıkların sağlandığı yerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Aktif           B-) Kaynak

C-)Pasif           D-) Varlık

 

174-) Muhasebe bilgilerinin doğruluğunu araştıran  muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Mali Analiz

B-) Genel Muhasebe

C-) Muhasebe Denetimi

D-) İktisadi Analiz

 

175-) İşletme, iktisat, muhasebe vb dallarında lisans eğitimi alan ve muhasebe stajının tamamlayanlar hangi ünvana  hak kazanırlar?

A-) Yeminli Mali Müşavir

B-) Noter

C-) Yeminli Denetçi

D-) Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir

 

176-) Muhasebeye verilen isin aşağıdakilerden hangisidir?

A-) İşletmenin Gözü

B-) İşletmenin Dili

C-) İşletmenin Kulağı

D-) İşletmenin Beyni

177-)Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Kavramlarından değildir?

A-)  Dönemsellik

B-)  Tutarsızlık

C-)  Kişilik

D-)  İhtiyatlılık

178-) Aşağıdaki Muhasebe kavramlarından hangisi muhasebe politikalarının değiştirilmeden, dönemler itibari ile değiştirilmeden uygulanmasını ifade eder?

A-) İhtiyatlılık     B-) Kişilik

C-) Tutarlılık       D-) Önemlilik

 

179-) Aşağıdaki Muhasebe kavramlarından hangisi işletmenin finansal durumu hakkında ilgililere güvenilir ve doğru bilgiler sağlamayı ifade eder?

A-) İşletmenin Sürekliliği           B-) Sosyal Sorumluluk

C-) Maliyet Esası

D-) Özün Önceliği

 

180-) Aşağıdaki Muhasebe kavramlarından hangisi muhasebe olaylarında temkinli davranılmasını ifade eder?

A-) Önemlilik        B-) Kişilik

C-) İhtiyatlılık     D-) Tutarlılık

 

 

181-)Muhasebenin Temel kavramları kaç tanedir?

A-) 11

B-) 12

C-) 13

D-) 14

 

182-) Muhasebede elde edilen bilgilerin kullanıcıların isteklerine yanıt verebilecek şekilde  düzenlendiği tablolara ne ad verilir?

A-)    Genel Tablo

B-) Faaliyet Tablosu

C-) Mali Tablo

D-) Sonuç Tablosu

 

183-) Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini sağlamaz?

A-) Gelir – Gider  = Kâr               B-) Varlıklar = Kaynaklar

C-) Aktif = Pasif

D-) Varlıklar=Sermaye + Borçlar

 

184-) Aşağıdakilerden hangisi Bilançonun Pasifinde yer alır?

A-) Kasa

B-) Mal

C-) Banka Kredileri

D-) Alacak Senetleri

 

185-)İşletmenin bellir bir tarihteki mali durumunu gösteren tabloya ne ad verilir?

A-) Kar/Zarar Tablosu

B-) Nakit Akım Tablosu

C-) Gelir Tablosu

D-) Bilanço

 

186-) Bilanço eşitliğinin sol tarafına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Pasif            B-) Gelir

C-) Aktif            D-) Gider

187-)  Bilanço eşitliğinin sol tarafına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Pasif            B-) Gelir

 C-)    Aktif                                D-)    Gider

 

188-) Hesap dönemi sonunda aktif ve pasif hesap kalanları hangi tablonun içerisinde gösterilir?

A-) Gelir Tablosu

B-) Bilanço

C-) Fon Akım Tablosu

D-) Envanter Tablosu

 

189-) Bir işletmede kullanılacak tüm hesapların muhasebenin temel kavramaları ve ilkeleri gereği sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir?

A-) Hesap Planı

B-) Nazım Hesap

C-) Mizan

D-) Bilanço

 

190-) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı nitelikteki bir hesaptır?

A-) Kasa Hesabı

B-) Banka Kredisi Hesabı

C-) İş Bankası Hesabı

D-) Sermaye Hesabı

 

191-) Tekdüzen hesap Planındaki hesaplar toplam kaç sınıfa ayrılmıştır?

A-) 5         B-) 7

C-) 9         D-) 12

 

192-) Açılışı alacak tarafından yapılan ve alacak bakiyesi veren hesaplara ne ad verilir?

A-) Pasif Hesap     B-) Aktif Hesap

C-) Gelir hesabı    D-) gider hesabı

 

193-) Açılışı borç tarafından yapılan ve borç bakiyesi veren hesaplara ne ad verilir?

A-) Pasif Hesap     B-) Aktif Hesap

C-) Gelir hesabı    D-) gider hesabı

 

194-) Aşağıdakilerden hangisi I.sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterlerden biri değildir.?

A-) Yevmiye Defteri

B-) Kasa Defteri

C-) Envanter Defteri

D-) Defter-i Kebir

 

195-) Aşağıdakilerden hangisi II.sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterlerdendir?

A-) Yevmiye Defteri

B-) Kasa Defteri

C-) İşletme Hesabı Defteri

D-) Kambiyo senetleri defteri

 

 

 

 

 

196-)  Aşağıdakilerden hangisi büyük defterde yer almaz?

A-) Sayfa Numarası

B-) Hesabın İşlendiği Tarih

C-) Büyük defter Bağlantı Numarası

D-) Hesabın Adı

 

197-) Yevmiye  defterine kaydedilen işlemlerin büyük defterdeki hesaplara aritmetiksel olarak aktarılıp aktarılmadığı hangi tablo ile kontrol edilir?

A-) Mizan

B-) Gelir Tablosu

C-) Bilanço

D-) Kar/Zarar Tablosu

 

198-) Mizanın tutar sütunlarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A-) Envanter defteri toplamına

B-) Yevmiye defteri toplamına

C-) Kasa defteri toplamına

D-) Bilançonun genel toplamına

 

199-) Bir işletmede envanter kayıtlarında sonra çıkarılan mizana ne ad verilir?

A-) Aylık Mizan

B-) Geçici Mizan

C-) Kesin Mizan

D-) Ara Mizan

 

200-) Esas mizanlar hangi defterden yararlanılarak hazırlanırlar?

A-) Yevmiye Defterinden

B-) İşletme Defterinden

C-) Envanter Defterinden

D-) Büyük Defterden

 

 

Ana Sayfa